ประกาศราคาซื้อห้องเย็นตั้งพื้น ขนาด 8x8x4 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตมะขามหวาน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์29/09/2563

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 17/09/2563

ประกวดผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังน้า คสล พร้อมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 15/07/2562

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังน้า คสล พร้อมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มากบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 21/06/2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองโคกมะซาง หมู่ที่ 4 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 12/06/2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างลำเหมืองโคกมะซาง หมู่ที่ 4 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 11/06/2562

ร่างประกาศโครงการ ก่อสร้างถัง น้า คสล พร้อมระบบประปาผิว ดินขนาดใหญ่มาก บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์ 23/05/2562

 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างถัง น้า คสล พร้อมระบบประปาผิว ดินขนาดใหญ่มาก บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัด อุตรดิตถ์ 23/05/2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์30/04/2562

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์26/04/2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์17/04/2562

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองห้วยม่วง หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์28/03/2562

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลำเหมืองนาใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 28/03/2562

 ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างลำเหมืองห้วยม่วง หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  25/03/2562

 

ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดก่อสร้างลำเหมืองนาใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  30/10/2561

ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดก่อสร้างลำเหมืองห้วยม่วง หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  30/10/2561
ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  30/10/2561
ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดก่อสร้างลำเหมืองโคกมะซาง หมู่ที่ 4 บ้านชำบอน ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  30/10/2561
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

วันนี้ (22 มี.ค. 2562) เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอฟากท่า ประธานเปิดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561 ณ ศาลาวัดห้วยก้านเหลือง

หมู่ที่ 5 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์และนำหน่วยงานราชการ ออกหน่วยบริการประชาชน โดยมี นางจารุณีย์ สุขประเสริฐ กรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์/ นายกกิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ชุด ชป. ร้อย รส ที่ 1 อ.ฟากท่า คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า ,ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และราษฎรตำบลฟากท่าเข้าร่วมกิจกรรม

วันนี้ 30 มีนาคม 2562
อส.อ. ฟากท่า ที่ 5 ปฎิบัติงานช่วยซ่อมแซมบ้าน
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 มี.ค 62 เวลาประมาณ 16.00 น. เกิดฝนฟ้าคะนองและมีลมพายุ ทำให้บ้าน นายอาทิต กันตุ้ม เลขที่ 111 หมู่ 3 ต.สองคอน ได้รับความเสียหาย โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซม จาก อบต.สองคอน

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ข่าวงานราชการเปิดสอบ

 

 

 

 

 

      ตราประจำจังหวัด

 
 
 


 
ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า
ถนนชิดวารี ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๘๙๐๗๘ โทรสาร ๐๕๕-๔๘๙๐๗๘
     ติดต่อผู้ดูแลระบบ faktha2012@gmail.com  

Webmaster |shiharu_umi