สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง
 
 
 
 
 
 

 

 

ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างลำเมืองห้วยม่วง หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 25/03/2562

ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดก่อสร้างลำเหมืองนาใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  30/10/2561

ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดก่อสร้างลำเหมืองห้วยม่วง หมู่ที่ 5 บ้านนาไร่เดียว ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  30/10/2561

ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. พร้อมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  30/10/2561

ประกาศแผนพัฒนาจังหวัดก่อสร้างลำเหมืองโคกมะซาง หมู่ที่ 4 บ้านชำบอน ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  30/10/2561

ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก) 12/10/2560

ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรโดยการลาดยางแอสฟัลท์ติกทับพื้นถนนเดิมที่ชำรุด 6/10/2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสองคอนอำเภอฟากท่า จังหวัดออุตรดิตถ์ 27/09/2560
ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดลอกฝายนาหน่ำ หมู่ที่ 2 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดออุตรดิตถ์ 30/03/2560
ประกาศประกวดสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกฝายนาหน่ำ หมู่ที่ 2 ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดออุตรดิตถ์30/03/2560
          
 
          
  โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข ”  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ  2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560  ณ     
 บริจาคโลหิตในเขตอำเภอฟากท่า ในวันที่ 27 มีนาคม 2560
ณ  หอประชุมอำเภอฟากท่าหลังใหม่  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.๐๐ น.
 
 
 
 
 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่และราษฏรอาสาในพื้นที่
เฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา09.00 น.
นายวันชัย เกตุแก้ว ปลัดอำเภอฟากท่า รักษาราชการแทนนายอำเภอฟากท่า เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำท้องที่และราษฏรอาสาในพื้นที่ เฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอฟากท่า

 

 

โครงการออกหน่วย อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
(Amphoeyim Mobile Service)

วันที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.
นายวันชัย เกตุแก้ว ปลัดอำเภอฟากท่า รักษาราชการแทนนายอำเภอฟากท่า เป็นประธานเปิดโครงการ "อำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ให้บริการประชาชน
ณ ศาลาวัดบ้านหนองหัวนา หมู่ที่ 8 ตำบลสองคอน

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,ทหาร,ข้าราชการ,นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน,คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.ฟากท่า,ราษฏรตำบลสองคอนและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

แม่ผู้เป็นต้นแบบที่ดี

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 11.30 น. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ นายวาทิต ปิงเมือง ปลัดอำเภอฟากท่า 
ร่วมเป็นเกียรติมอบประกาศเกียรติคุณ แม่ผู้เป็นต้นแบบที่ดี ประจำปี 2559
ให้แก่ นางกลั้ว ศรีคำ
 ณ บ้านเลขที่ 19/2 หมู่5 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

 

บริจาคโลหิต

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ออกหน่วยรับบริจากโลหิต ที่อำเภอฟากท่า ณ หอประชุมอำเภอฟากท่า

 

 

 

  ประกาศอำเภอฟากท่า!!!!!...
   
   
   
   
   
   
   
   
  ข่าวงานราชการเปิดสอบ

 

 

      ตราประจำจังหวัด

 

 

 
 
 


 
ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า
ถนนชิดวารี ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๘๙๐๗๘ โทรสาร ๐๕๕-๔๘๙๐๗๘
     ติดต่อผู้ดูแลระบบ faktha2012@gmail.com  

Webmaster |shiharu_umi